Samenwerking

 

Wij hebben nauwe samenwerkingsverbanden met de volgende discipline's:

 

- Monique Bisschop, klinisch linguïst

 

- Diverse dyslexie-instituten

 

- Cardea Jeugdzorg Lisse

 

- (kinder) Fysiotherapeuten

 

- Diverse therapeuten

 

- Cluster 2 School De Weerklank

 

- Diverse scholen in deze regio

 

 

 

Logopedie Sassenheim-Lisse
lid van de NVLF